7009 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 56 lần
Liên hệ
Model: 7009 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 45mm
D 75mm
B 16mm
d1 54.2mm
d2 54.2mm
D1 65.8mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 22.1mm
Abutment dimensions
damin.49.6mm
dbmin.49.6mm
Damax.70.4mm
Dbmax.73mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 56.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 27.6kN
Basic static load ratingC0 21.6kN
Fatigue load limitPu 0.9kN
Attainable speed for grease lubrication  20000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  32000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 17 
Reference grease quantityGref 3.3cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 170N
Static axial stiffness, preload class A  146N/µm
Preload class BGB 340N
Static axial stiffness, preload class B  192N/µm
Preload class CGC 680N
Static axial stiffness, preload class C  254N/µm
Preload class DGD 1360N
Static axial stiffness, preload class D  343N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.09 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.2kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ