7011 ACB_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 36 lần
Liên hệ
Model: 7011 ACB_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 55mm
D 90mm
B 18mm
d1 68.18mm
d2 66.65mm
D2 79.39mm
b 2.2mm
C1 9mm
C2 4.3mm
C3 2.8mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 26mm
Abutment dimensions
damin.61mm
dbmin.61mm
Damax.84mm
Dbmax.86.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 69.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 17.8kN
Basic static load ratingC0 17.6kN
Fatigue load limitPu 0.44kN
Attainable speed for grease lubrication  19000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  30000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 6.747mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 4.69cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 78N
Static axial stiffness, preload class A  100N/µm
Preload class BGB 155N
Static axial stiffness, preload class B  128N/µm
Preload class CGC 470N
Static axial stiffness, preload class C  194N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.42kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ