71924 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 71924 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 165mm
B 22mm
d1 134mm
d2 130.2mm
D1 151.01mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 31mm
Abutment dimensions
damin.126mm
dbmin.123.2mm
Damax.159mm
Dbmax.161.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 137.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 47.5kN
Basic static load ratingC0 40.5kN
Fatigue load limitPu 1.4kN
Attainable speed for grease lubrication  11200r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  16000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 14.288mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 15cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 250N
Static axial stiffness, preload class A  82N/µm
Preload class BGB 760N
Static axial stiffness, preload class B  129N/µm
Preload class CGC 1530N
Static axial stiffness, preload class C  179N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.18 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  1.1kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ