S71906 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: S71906 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 47mm
B 9mm
d1 35.6mm
d2 35.6mm
D2 44.15mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.2mm
a 9.7mm
Abutment dimensions
damin.32mm
damax.35.1mm
dbmin.32mm
dbmax.35.1mm
Damax.45mm
Dbmax.45.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 7.15kN
Basic static load ratingC0 4.55kN
Fatigue load limitPu 0.193kN
Attainable speed for grease lubrication  38000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 20 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 25N
Static axial stiffness, preload class A  29N/µm
Preload class BGB 50N
Static axial stiffness, preload class B  39N/µm
Preload class CGC 100N
Static axial stiffness, preload class C  53N/µm
Preload class DGD 200N
Static axial stiffness, preload class D  74N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 10.4 
Mass
Mass bearing  0.044kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ