7021 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: 7021 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 105mm
D 160mm
B 26mm
d1 121.9mm
d2 121.9mm
D1 143.1mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 44mm
Abutment dimensions
damin.114mm
dbmin.114mm
Damax.151mm
Dbmax.155mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 125.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 90.4kN
Basic static load ratingC0 93kN
Fatigue load limitPu 3.4kN
Attainable speed for grease lubrication  7500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  12000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 17.462mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 20.4cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 560N
Static axial stiffness, preload class A  279N/µm
Preload class BGB 1120N
Static axial stiffness, preload class B  365N/µm
Preload class CGC 2240N
Static axial stiffness, preload class C  484N/µm
Preload class DGD 4480N
Static axial stiffness, preload class D  655N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.15 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.59kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ