7006 ACE/HC_L1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: 7006 ACE/HC_L1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 55mm
B 13mm
d1 38.2mm
d2 36.4mm
D1 45.81mm
b 1.4mm
C1 3.7mm
C2 1.95mm
C3 2.6mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 16.4mm
Abutment dimensions
damin.34.6mm
dbmin.34.6mm
Damax.50.4mm
Dbmax.50.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 39.9mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 8.84kN
Basic static load ratingC0 5kN
Fatigue load limitPu 0.212kN
Attainable speed for grease lubrication  42000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  65000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 6.35mm
Number of ballsz 17 
Reference grease quantityGref 1.7cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 80N
Static axial stiffness, preload class A  79N/µm
Preload class BGB 240N
Static axial stiffness, preload class B  117N/µm
Preload class CGC 480N
Static axial stiffness, preload class C  153N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.1kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ