7007 CE_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: 7007 CE_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 35mm
D 62mm
B 14mm
d1 43.7mm
d2 41.6mm
D1 52.25mm
K 0.5mm
C1 4.52mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 13.5mm
Abutment dimensions
damin.39.6mm
dbmin.39.6mm
Damax.57.4mm
Dbmax.57.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 45.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 11.4kN
Basic static load ratingC0 6.55kN
Fatigue load limitPu 0.28kN
Attainable speed for grease lubrication  34000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  50000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 17 
Reference grease quantityGref 2.4cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 60N
Static axial stiffness, preload class A  31N/µm
Preload class BGB 180N
Static axial stiffness, preload class B  49N/µm
Preload class CGC 370N
Static axial stiffness, preload class C  67N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 7.9 
Mass
Mass bearing  0.15kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ