7017 ACB/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: 7017 ACB/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 85mm
D 130mm
B 22mm
d1 101.7mm
d2 99.3mm
D2 116.4mm
b 2.5mm
C1 11.1mm
C2 4.7mm
C3 3.2mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 36.3mm
Abutment dimensions
damin.91mm
dbmin.91mm
Damax.124mm
Dbmax.126.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 103mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 30.2kN
Basic static load ratingC0 33.5kN
Fatigue load limitPu 0.915kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  22000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 11.02cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 150N
Static axial stiffness, preload class A  163N/µm
Preload class BGB 300N
Static axial stiffness, preload class B  211N/µm
Preload class CGC 900N
Static axial stiffness, preload class C  316N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.9kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ