7000 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 40 lần
Liên hệ
Model: 7000 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 10mm
D 26mm
B 8mm
d1 15.6mm
d2 14.5mm
D1 20.45mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.3mm
a 6.5mm
Abutment dimensions
damin.12mm
dbmin.12mm
Damax.24mm
Dbmax.23.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.3mm
dn 16.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 3.02kN
Basic static load ratingC0 1.18kN
Fatigue load limitPu 0.05kN
Attainable speed for grease lubrication  90000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  140000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.969mm
Number of ballsz 11 
Reference grease quantityGref 0.28cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 15N
Static axial stiffness, preload class A  12N/µm
Preload class BGB 48N
Static axial stiffness, preload class B  19N/µm
Preload class CGC 95N
Static axial stiffness, preload class C  26N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 7.1 
Mass
Mass bearing  0.019kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ