71948 CD/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 45 lần
Liên hệ
Model: 71948 CD/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 240mm
D 320mm
B 38mm
d1 264.7mm
d2 264.7mm
D1 295.3mm
b 3.5mm
C1 20.9mm
C2 7.1mm
C3 5.45mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1mm
a 56.6mm
Abutment dimensions
damin.251mm
dbmin.251mm
Damax.309mm
Dbmax.315mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 271.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 229kN
Basic static load ratingC0 325kN
Fatigue load limitPu 8.15kN
Attainable speed for grease lubrication  4800r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  6700r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 25.4mm
Number of ballsz 31 
Reference grease quantityGref 93cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 860N
Static axial stiffness, preload class A  263N/µm
Preload class BGB 1720N
Static axial stiffness, preload class B  361N/µm
Preload class CGC 3440N
Static axial stiffness, preload class C  512N/µm
Preload class DGD 6880N
Static axial stiffness, preload class D  752N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.32 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.18 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factorf0 16.7 
Mass
Mass bearing  5.98kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ