7008 CE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 40 lần
Liên hệ
Model: 7008 CE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 40mm
D 68mm
B 15mm
d1 49.7mm
d2 47.6mm
D1 58.25mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 14.8mm
Abutment dimensions
damin.44.6mm
dbmin.44.6mm
Damax.63.4mm
Dbmax.63.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 51.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 12.4kN
Basic static load ratingC0 7.65kN
Fatigue load limitPu 0.32kN
Attainable speed for grease lubrication  36000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  56000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 19 
Reference grease quantityGref 2.8cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 65N
Static axial stiffness, preload class A  38N/µm
Preload class BGB 200N
Static axial stiffness, preload class B  60N/µm
Preload class CGC 390N
Static axial stiffness, preload class C  81N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 8.1 
Mass
Mass bearing  0.17kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ