Tài liệu sản phẩm truyền động

Tài liệu sản phẩm truyền động Sản phẩm truyền động đóng vai trò quan trọng đối với họat động của ổ lăn. Chúng là cầu nối quan trọng giữa các chi tiết chuyển động trong thiết bị, và trong công nghiệp chi phí cho những sản phẩm này thường cao hơn gấp hai lần chi phí cho ổ lăn. Bằng việc đưa ra dải sản phẩm truyền động của chính mình, hiện nay SKF có thể cung cấp các sản phẩm truyền động (dây đai, bánh đai - puli, xích truyền động, bánh xích, khớp nối và ống lót côn) phù hợp và đưa ra nhiều phương án thiết kế đáp ứng tốt các yêu cầu về tính năng họat động và tiết kiệm chi phí.

Các tài liệu (catalog) về sản phầm truyền động SKF

 
Stt Tên tài liêu Hình ảnh Lưu tài liệu
1 Actuator Range Catalogue Download
2  Linear bearings and units    Download
3  Linear motion standard range     Download
 4  Precision rolled ball screws    Download
 5  Roller screws    Download
 6  Precision rail guides   Download

 

comments powered by Disqus

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ