Hiển thị 1-14 trong 14 sản phẩm

Industry reference  T921 Dimensions d 234.95mm D 546.1mm H 127mm B 45.9mm r3,4min.16mm Abutment dimensions damin.497mm Damax.271mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6400kN Basic static load ratingC0 25500kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T1120 Dimensions d 279.4mm D 603.25mm H 136.53mm B 44mm r1,2min.5mm r3,4min.9.7mm Abutment dimensions damin.548mm Damax.328mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7500kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T1120 Dimensions d 279.4mm D 603.25mm H 136.525mm d1 601.25mm D1 279.4mm B 50mm C 26.187mm r1,2min.11.2mm r3,4min.11.2mm Abutment dimensions damin.556mm Damax.314mm ramax.10mm Calculation data Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T11500 Dimensions d 292.1mm D 660.4mm H 127mm d1 658.4mm D1 292.1mm B 46mm C 23.495mm r1,2min.10mm r3,4min.10mm Abutment dimensions damin.607mm Damax.325mm ramax.9mm Calculation data Basic dynamic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T921 Dimensions d 234.95mm D 546.1mm H 127mm B 45.9mm r3,4min.16mm Abutment dimensions damin.497mm Damax.271mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 5850kN Basic static load ratingC0 23200kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T921 Dimensions d 234.95mm D 546.1mm H 127mm d1 546.1mm D1 234.95mm B 47mm C 25mm r1,2min.13mm r3,4min.5mm Abutment dimensions damin.502mm Damax.268mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T921 Dimensions d 234.95mm D 546.1mm H 127mm d1 546.1mm D1 234.95mm B 51mm C 25mm r1,2min.13mm r3,4min.5mm Abutment dimensions damin.502mm Damax.268mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T11500 Dimensions d 292.1mm D 660.4mm H 127mm B 43mm r3,4min.10mm Abutment dimensions damin.611mm Damax.335mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8150kN Basic static load ratingC0 35500kN Fatigue load limitPu&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T1120 Dimensions d 279.4mm D 603.25mm H 136.525mm d1 601.25mm D1 279.4mm B 50mm C 26.187mm r1,2min.11.2mm r3,4min.11.2mm Abutment dimensions damin.556mm Damax.314mm ramax.10mm Calculation data Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T1120 Dimensions d 279.4mm D 603.25mm H 136.53mm B 44mm r1,2min.5mm r3,4min.9.7mm Abutment dimensions damin.548mm Damax.328mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6800kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T811 Dimensions d 203.2mm D 419.1mm H 92.075mm B 30mm r1,2min.9.7mm r3,4min.9.7mm Abutment dimensions damin.384mm Damax.231mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3450kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T11500 Dimensions d 292.1mm D 660.4mm H 127mm d1 658.4mm D1 292.1mm B 46mm C 23.495mm r1,2min.10mm r3,4min.10mm Abutment dimensions damin.607mm Damax.325mm ramax.9mm Calculation data Basic dynamic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T911 Dimensions d 228.6mm D 482.6mm H 104.775mm B 36mm r1,2min.11.2mm r3,4min.11.2mm Abutment dimensions damin.440mm Damax.263mm ramax.10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4400kN Basic static load ratingC0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Industry reference  T711 Dimensions d 177.8mm D 368.3mm H 82.55mm B 28.3mm r1,2min.5mm r3,4min.5mm Abutment dimensions damin.333mm Damax.209mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2700kN Basic static load ratingC0 9

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ