Hiển thị 1-29 trong 29 sản phẩm

d: 100 mm
D: 180 mm
B: 34 mm
Trọng lượng:3.15 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 85 mm
D: 150 mm
B: 28 mm
Trọng lượng:1.8 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 85 mm
D: 150 mm
B: 28 mm
Trọng lượng:1.8 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF     Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  


Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

d: 80 mm
D: 140 mm
B: 26 mm
Trọng lượng:1.4 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF
  Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

d: 75 mm
D: 130 mm
B: 25 mm
Trọng lượng: 1.2 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF     Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

d: 70 mm
D: 125 mm
B: 24 mm
Trọng lượng:1.1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

d: 70 mm
D: 125 mm
B: 24 mm
Trọng lượng:1.1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 120 mm
B: 23 mm
Trọng lượng:0.99 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 75 mm
D: 160mm
B: 37 mm
Trọng lượng:3 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    
 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 140mm
B: 33 mm
Trọng lượng:2.1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm        

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 60 mm
D: 130 mm
B: 31 mm
Trọng lượng:1.7 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 60 mm
D: 130 mm
B: 31 mm
Trọng lượng:1.7 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm
d: 60 mm
D: 130 mm
B: 31 mm
Trọng lượng:1.7 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 70 mm
D: 150 mm
B: 35 mm
Trọng lượng:2.5 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 70 mm
D: 150 mm
B: 35 mm
Trọng lượng:2.5 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 70 mm
D: 150 mm
B: 35 mm
Trọng lượng:2.5 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 75 mm
D: 160 mm
B: 37 mm
Trọng lượng:3 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 140 mm
B: 33 mm
Trọng lượng:2.1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 140mm
B: 33 mm
Trọng lượng:2.1Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuât của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 110 mm
B: 27 mm
Trọng lượng:1.05 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 110 mm
B: 27 mm
Trọng lượng:1.05 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 110 mm
B: 27 mm
Trọng lượng:1.05 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 55 mm
D: 120 mm
B: 29  mm
Trọng lượng:1.35  Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 55  mm
D: 120 mm
B: 29  mm
Trọng lượng:1.35  Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 110 mm
B: 27 mm
Trọng lượng:1.05 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 55 mm
D: 120 mm
B: 29 mm
Trọng lượng:1.35 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm      

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 140 mm
B: 33 mm
Trọng lượng: 2,1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy   Xen bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 90 mm
B: 20 mm
Trọng lượng: 0.46 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đỡ một dẫy   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 85 mm
D: 180 mm
B: 41 mm
Trọng lượng: 4.25 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi đợ một dẫy bi   Xem bản vẽ kỹ thuậ của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ