Hiển thị 1-4 trong 4 sản phẩm

Vòng Bi SKF NU 322 ECP/C3 d: 110 mm
D: 240 mm
h: 50 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi đũa đớ SKF Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn vòng bi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF NU 314 ECP d: 70 mm
D: 150 mm
h: 35 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi đũa đớ SKF Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn vòng bi S

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF NU 1014 ML d: 70 mm
D: 110 mm
h: 20 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi đũa đỡ SKF Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn vòng bi S

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 40 mm
D: 90 mm
Độ dày: 33 mm
Trọng lượng: 0.96 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ bi SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm        

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ