Hiển thị 1-23 trong 23 sản phẩm

Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Gối đỡ SKF: SNL 520-617 Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Gối đỡ hai nửa SKF Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liêu Bôi trơn vòng bi SKF: Boi_tron_vong_bi.pdf Dịch vụ kỹ thuật SKF: Dich_vu_kythuatSKF.pdf Tháo lắp vòng bi SKF: Thao_lap_vongbi_SKF.pdf

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
CHI TIẾT SẢN PHẨM d: 30mm
L: 108 mm
Hãng sản xuất: SKF       Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d:160 mm
H:353 mm
L:530 mm
Độ dày A:240 mm
Trọng lượng:77.5 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 20 mm
L:86  mm
T:37.3 mm
A1:29.5  mm
Trọng lượng: 0.6 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d:35  mm
L: 118 mm
T:46.6 mm
A1: 34.5 mm
Trọng lượng: 1.4 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 25 mm
L: 95 mm
T:38.8 mm
A1: 30 mm
Trọng lượng: 0.77 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 30 mm
H: 82.5 mm
L:152 mm
Độ dày A: 40 mm
Trọng lượng:1.1 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d:17  mm
H:57  mm
L:127 mm
Độ dày A: 32 mm
Trọng lượng:0.50 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật cúa sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 45 mm
H: 107.5 mm
L:187 mm
Độ dày A: 48 mm
Trọng lượng:2.2 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d:40  mm
H: 99 mm
L:175 mm
Độ dày A: 48 mm
Trọng lượng:1.8 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 55 mm
H: 126 mm
L:219 mm
Độ dày A: 60 mm
Trọng lượng: 3.7 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
L: 143 mm
T:60.6 mm
A1: 43 mm
Trọng lượng: 2.5Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 45 mm
L: 137 mm
T:54.2 mm
A1: 39 mm
Trọng lượng: 2.1Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 55 mm
L: 162 mm
T:64.4 mm
A1: 47.5 mm
Trọng lượng: 3.6Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 70 mm
L: 193 mm
T:70.7 mm
A1: 50.3 mm
Trọng lượng: 6.0Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 60 mm
H: 138 mm
L:240 mm
Độ dày A: 60 mm
Trọng lượng: 4.45Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 60 mm
H: 138 mm
L:241 mm
Độ dày A: 65 mm
Trọng lượng: 4.85Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 160 mm
A: 260 mm
L: 560 mm
H: 375 mm
Trọng lượng:97.5 Kg
Hãng sản xuất: SKF
Chủng loại: Gối đỡ SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
L: 165 mm
Hãng sản xuất: SKF       Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 40 mm
L: 130 mm
Hãng sản xuất: SKF     Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 49.212 mm
A: 95mm
L: 225 mm
H: 128 mm
Trọng lượng:4.4 Kg
Hãng sản xuất: SKF
Chủng loại: Gối đỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 25 mm
L: 130 mm
Hãng SX: SKF       Xem  bản vẽ kỹ thuật của sa phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ