Hiển thị 1-11 trong 11 sản phẩm

Xem bản vẽ kỹ thuật: 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 85 mm
Kích thước D: 100 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 40 mm
Kích thước D: 62 mm
Độ dày b: 8 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 35 mm
Kích thước D: 55 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 32 mm
Kích thước D: 52 mm
Độ dày b: 7 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 30 mm
Kích thước D: 47 mm
Độ dày b: 6 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 25 mm
Kích thước D: 47 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 25 mm
Kích thước D: 42 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ